SOLIDNY PARTNER W AKWAKULTURZE

POMPY DO RYB

Północnoamerykańska firma Magic Valley Heli-Arc&Mfg., Inc. produkuje znakomitej jakości centryfugowe (zwane również ślimakowymi) pompy do ryb żywych znajdujące zastosowanie przy załadunku, sortowaniu, czy innym przemieszczaniu ryb, w sposób prosty i szybki, eliminujący stres i urazy, przy minimalnym zaangażowaniu siły ludzkiej.
Zalety:

Plik PDFTyposzereg pomp BioStream.pdf


Duński IRAS A/S od wielu lat produkuje solidne i funkcjonalne próżniowe pompy do przemieszczania ryb zarówno żywych, jak martwych. Modele PV 100 D LF oraz 200 D LF są mobilne i przeznaczone odpowiednio dla wylęgarni/podchowalni, oraz do przesyłania ryb handlowych. Pozostałe, większe modele są stacjonarne, ale można je montować np. na przyczepie. Znakomicie nadają się również do obsługi przetwórni ryb, wypompowywania ryb z sieci oraz rozładunku połowu z łodzi rybackich w porcie.
Dostępna jest także linia modelowa z pojedynczym zbiornikiem ciśnieniowym, stosowana w miejscach o ograniczonej powierzchni (kutry rybackie). System napędzany jest pompą hydrauliczną. Ryby są naprzemiennie zasysane do zbiornika (dolny zawór się zamyka a otwiera górny), i z niego wypychane. Cały proces odbywa się automatycznie, jest łatwo kontrolowany, a ryby pompowane wraz z wodą, nie są narażone na uszkodzenia.
Producent zaleca aby w przypadku pompowania ryb żywych, stosunek biomasy do objętości wody wynosił około 1:9.

Plik PDFPompy serii PV LF